Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • PLP (Prosjektlederprosessen)


   Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.

   22.09.2016

  • Sluttevaluering


   Når omstillingsperioden går mot slutten, skal arbeidet og måloppnåelsen evalueres.

   20.09.2016

  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god søknadsbehandling


   Mottaksbrev Brevmal: Brev fra omstillingsorganisasjonen med bekreftelse på mottatt prosjektsøknad. Last ned mal for mottaksbrev Tildelingskriterier 8 tildelingskriterier og vurderingsskjema til hjelp ...

   19.09.2016

  • Maler for styrearbeid og -rapportering


   Fullmaktsreglement Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet. Last ned mal for Fullmaktsreglement Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbe...

   19.09.2016

  • EØS-midlene: Finansiering gjennom samarbeid


   Vil du ut i et nytt marked? EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Baltikum, Slovakia, Romania, Bulgaria, He...

   12.05.2016

  • Bioøkonomiordningen


   Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av ressurser fra hav, jord eller skog? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

   04.04.2014

  • Kommersialiseringstilskudd


   Har du testet at det fins et marked og er klar for kommersialiseringsfasen? Vi kan gi deg tilskudd om prosjektet er innovativt og har et vekstpotensial.

   26.02.2013