Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted...

   09.04.2015

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder  Seychellene er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er merket slik at det kan føre til misfor...

   09.04.2015

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder  Seychellene er med i det norske GSP systemet, men har enda ikke ratifisert avtalen. Dette betyr at produkter kan op...

   09.04.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold.  Transittid containerskip Oslo - Victoria er 20-25 dager. Tollflyplasser Seychelles International Airport. Importhavner Port of Victoria.

   09.04.2015

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Alminnelig skipningspraksis med merking av mottakerens navn, bestemmelsessted og lossehavn. Hvis sendingen består a...

   09.04.2015

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   09.04.2015

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. An...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 somalisk shilling = 100 cents. Valutakode SOS. Valutarestriksjoner Eventuelle valutareguleringer blir administrert gjennom sentralbanken i Somalia. Valutarestriksjoner...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det var i utgangspunktet ingen kjente bestemmelser. For visse varegrupper, først og fremst konsumvarer følges italienske, britiske, amerikanske eller lignende standarder/produ...

   01.06.2012