Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UNs Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk,...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 46 (2015). Tendens: Positiv.

   13.05.2016

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Hellas er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser via Frankrike kan være en fordel. Transittid med containerskip fra Oslo til Pointe-A-Pitre er ca. 20 dager. Tollflyplasser Guadelope: Pointe-a-Pitre Martiniq...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Farmasøytiske produkter, næringsmidler, kosmetikk og kjemikalier må være registrert før de kan innføres. Forhåndsinspe...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater...

   01.06.2012