Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cents. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR eller NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risi...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesielle regler. Pesticider: spesielle importkrav. Medisinvarer: skal godkjennes av nasjonale myndigheter. Standarder Makedonia er ikke...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Brukbart vei- og jernbanenett. Veiforbindelse med Serbia, Hellas, Bulgaria og Albania. Tollflyplasser Skopje og Ohrid. Importhavner Makedonia er et innland, men innførsel...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og angloamerikansk rett. Myntenhet Euro. Valutakode  EUR. Se Norges Bank for veileden...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Malta er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Malta, og at felles regelverk knyttet til tollprosed...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Salgskontrakten bør være på spansk. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for de fleste varer. Lisensens gyldighetsperiode er vanligvis seks måneder. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspek...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 euro = 100 cents Valutakode EUR Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 5, OECD. Åpen regning Forekommer. Dokumentinkasso Forekommer. ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle formular, ECE's Invoice Layout Key, anbefales. Følgende tekst må påføres fakturaen og undertegnes av eksportøren:...

   01.06.2012