Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje Bør være solid. Høy, halm og stå bør ikke anvendes. Transportdokumenter Frakt...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varesorter innføres uten importlisens. Noen varer krever en særskilt innførselslisens, spesifisert på en negativ importliste som oppdateres og endres fortløp...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Det juridiske systemet er basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett. USA er en føderasjon og dets juridiske system er del...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtaler med Canada og Mexico (NAFTA-avtalen), samt Israel, Singapore, Australia, Bahrain, Den dominikanske ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registeres i Madagaskar. Kan være spesielle krav knyttet til matvareprodukter. Produktkrav som f.eks. oppfyllelse av visse reguleringer, standarder ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Proformafaktura utstedes på fransk i minst 1 orginal og 5 kopier. Innholdet i proformafaktura må stemme overens med detal...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Brutto og nettovekt. Made in markering. Alt som står på pakkene mp stå på fransk eller engelsk. Emballasje Må være s...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres under en Open General Licence uten spesiell lisens. Andre varer krever innførselslisenser som er gyldige i seks måneder. For all import må...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen kjente bestemmelser Emballasje Emballasjen skal være i stand til å beskytte varene mot de klimatiske forhold s...

   01.06.2012