Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • EU/Marokko avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 336/2005 og EUT L 141/2011. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Marokko Varer som har opprinnelse i EU eller Marokko i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, v...

   01.06.2012

  • EU/Mexico avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 245/2000 (side 953 – 1071). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Mexico Varer som har opprinnelse i EU eller Mexico tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppri...

   01.06.2012

  • EU/Montenegro avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler L108/2010 (side 233 - 319). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Montenegro Varer som har opprinnelse i EU eller Montenegro i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. O...

   01.06.2012

  • EU/Panama avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 346/2012. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Panama Varer som har opprinnelse i EU eller Panama i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinnelsesmateriale...

   11.09.2013

  • EU/Tyrkia avtalen


   Handelsreglene mellom EU og Tyrkia er todelt og enkelte produkter er omfattet reglene i en ordinær handelsavtale, mens hovedvekten er omfattet av en tollunionsavtale der det ikke er toll på produkter ...

   01.06.2012

  • Gambia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • EFTA/Albania avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. augaust 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innf...

   01.06.2012

  • EFTA/Canada avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • Namibia


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • 4. Remburs


   Remburs er en viktig betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Det er en del formkrav og kjøreregler som er viktig å overholde for at rembursen skal fungere som det sikringsinstrumentet den e...

   15.07.2013