Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Ifølge vanlig merkeskikk bør kassene merkes med avsender, mottakerhavn og nummeret sli...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   21.10.2015

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Latvia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Latvia, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagr...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Litauen er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Litauen, og at felles regelverk knyttet til tollpr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Omfattende veinett, med gode forbindelser til alle naboland. Litauen har også et velutviklet jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland. Tollflyplasser Vil...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cents. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR eller NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risi...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer/varegrupper er underlagt spesielle regler. Pesticider: spesielle importkrav. Medisinvarer: skal godkjennes av nasjonale myndigheter. Standarder Makedonia er ikke...

   01.06.2012