Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er bare tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Åpen regning Forekommer. Vær fors...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Italia er fullt medlem av ISO og CEN.  Italias nasjonal standard organisasjon Ente Nazionale Italiano di Unificazione.  Immaterielle rettigheter Italia er medlem av EPO (European Patent Off...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systemet.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Regnskap er tilgjengelig. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Åpen regning Vanlig.  Kredittid normalt 30 dager. Fri leveransemåned, me...

   19.01.2018