Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter som landbruksprodukter, visse næringsmidler, alkohol, våpen og eksplosiver. En god veileder på dette området er tollvese...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Alle typer emballasje skal gjenvinnes. Miljøverndepartementet (MD) har sat...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Relativt omfattende vei- og jernbanenett. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig til Polen. Direkte containertransporter med tog fra tyske og nederlandske havner ti...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UNs Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk,...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 46 (2015). Tendens: Positiv.

   13.05.2016

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Alle varer som innføres med bil til Russland skal forhåndsvarsles elektronisk til tollmyndighetene. Forhåndsvarslingen skal gis til tollmyndighetene i det landet i tollunion...

   01.06.2012