Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Trøndelag


   Søknadsfrist: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk 1. Grovfôrbasert husdyrhold Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mello...

   11.11.2016

  • Nordland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Nybygging og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold er høyt pr...

   11.11.2016

  • Oslo, Akershus og Østfold


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk: 1. februar til Innovasjon Norge (enda tidligere til kommunen) Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landb...

   11.11.2016