Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Foreldelsesfrist  Ordinær foreldelsesfrist er 3 år. ...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei-, jernbane- og kanalnett. Lastebiltransport dominerer forsendelsene Norge - Sverige. Tollflyplasser Göteborg, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm og Visby...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sveriges representasjon i Norge: Sveriges Ambassade Nobels gate 16 0244 Oslo Telefon: 24 11 42 00 Telefax: 22 55 15 96 E-post: ambassaden.oslo@gov.se Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Stockholm...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tsjekkias representasjon i Norge: Den Tsjekkiske Republikks Ambassade Fritzners gate 14 0244 Oslo Telefon: 22 12 10 30 / 31 Telefax: 22 55 33 95 E-post: oslo@embassy.mzv.cz Hjemmeside Den norske ambas...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte produkter gjelder visse produktkrav. For enkelte matvarer gjelder visse kvalitetsstandarder. Importører av blant annet levende dyr, planter, korn og plantefrø må s...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i syv eksemplarer (en original og seks kopier) på fransk, engelsk og tysk. Fakturamalen UN layout Key kan...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist Tre år for bedrifter, 30 år ved dommer....

   01.06.2012