Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant an...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter som landbruksprodukter, visse næringsmidler, alkohol, våpen og eksplosiver. En god veileder på dette området er tollvese...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode EUR Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikogrup...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold i EU


   Generelt om betaling Myntenhet Euro er den mest brukte myntenheten i EU. Euro = 100 cents. Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania, Sverige, Danmark og Storbritannia har beholdt sin egen v...

   14.08.2015

  • Transportkrav i EU


   Generelt om transportkrav. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varen...

   14.08.2015

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på svensk og tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist Vanligvis 3 år, men for dommer og gjeldsbrev er foreldel...

   01.06.2012

  • Adresser


   Finlands representasjon i Norge: Finlands Ambassade Thomas Heftyes Gate 1 0244 Oslo Telefon: 22 12 49 00 Telefax: 22 12 49 49 E-post: sanomat.osl@formin.fi Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Hel...

   01.06.2012