Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (278)
 • Tjenester (221)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Gibraltar er del av det britiske rettssystemet.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Gibraltar pound = 100 cents Valutakode GIP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 2, OECD. Åpen r...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner . Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bruk av treemballsje skal være i henhold til EU-regelverk. Transportdoku...

   01.06.2012

  • Adresser


   Gibraltars representasjon i Norge: Ingen representasjon. Norges representasjon i Gibraltar: Ingen representasjon.

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager. Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbane...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Hellas er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cents. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  NOK eller Euro. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Ris...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane- og kanalnett. Tollflyplasser Cork, Dublin og Shannon ved Limerick. Importhavner Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Galway, Limerick og Waterford.

   01.06.2012