Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 6.5 Varesertifikat EUR.1


   Formålet med dokumentet: Dokumentasjon på at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene i den frihandelsavtalen som styrer eksporten. Gyldig varesertifikat EUR.1 berettiger importøren (kunden)...

   16.07.2013

  • 6.7 GSP - Erstatningssertifikat Form A


   Formålet med dokumentet: Bevis på varens opprinnelse ifølge GSP-reglene (General System of Preferences), hvilket berettiger tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke u-landsvarer som reeksporteres ti...

   16.07.2013

  • 8.7 Internasjonalt jernbanefraktbrev - CIM


   Formålet med dokumentet: Fraktbrevet anvendes ved internasjonale jernbanetransporter, herunder transporter til og fra Norge. Standardisering: Blankettens utforming er som eksempelet på neste side og b...

   17.07.2013

  • 9.1 Innledning


   Forsikring av eksportvarer kan skje for hver enkelt forsendelse eller gjennom løpende avtale mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet. I visse situasjoner krever andre parter, som feks. banke...

   08.08.2013

  • 9.2 Forsikringssertifikat


   Formålet med dokumentet: Bekreftelse på at transportforsikring er tegnet gjennom et forsikringsbevis. Utstedes etter avtale. Dokumentet henviser til, eller har samme funksjon som et forsikringsbevis i...

   08.08.2013

  • Panama


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Nederland er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensyne...

   01.06.2012