Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • 2.2 Hvorfor brukes veksler?


   Det er flere årsaker til av vekselen fremdeles spiller en betydelig rolle i internasjonal handel: Veksellovgivningen er tilnærmet lik over hele verden, med noen unntak for angloamerikansk rett. Den no...

   15.07.2013

  • 2.3 Vekselen: Formkrav


   En riktig utfylt veksel skal normalt inneholde følgende åtte opplysninger: 1. Dag og sted for utstedelsen. 2. Vekselbeløpet. 3. Forfallstid. 4. Ordet veksel brukt i selve teksten (på engelsk Bill of E...

   15.07.2013

  • 2.4 Vekselprotest


   En vekselprotest er et tiltak for å opprettholde din rett til betaling. En vekselprotest gjennomføres vanligvis hos en offentlig tjenestemann (lensmann, byfogd og så videre) i kjøpers land. Den offent...

   15.07.2013

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Polen er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Polen, og at felles regelverk knyttet til tollprosed...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tol...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er tilgjengelig for aksjeselskap. Betalingsanmerkninger er offentlige. Åpen regning Vanlig. Kredittid ofte 30-60 dager. Kreditti...

   19.01.2018