Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (275)
 • Tjenester (221)
  • Bolig på gårdsbruk


   Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

   25.11.2013

  • Tilskudd til gründere


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

   26.02.2013

  • Global Growth: US Arctic Maritime 2018


   Global Growth US Arctic Maritime 2018 is Innovation Norway’s newest multi-client program for Norwegian companies within the Arctic Maritime sector seeking to approach the US market.   

   20.12.2017

  • Investeringsfondene for Russland og Øst-Europa


   Har du planer om etablering i Russland og Øst-Europa? Har du behov for egenkapital? Trenger du en erfaren følgesvenn i et krevende terreng? Da kan vi bli din partner i prosjektet.

   18.10.2012

  • Offentlige vedtak om finansiering


   Oversikten viser alle bevilgninger som gjøres av Innovasjon Norge og som oppdateres en gang per måned. Et prosjekt eller foretak/person kan få tilbud om flere virkemidler på samme tidspunkt. I slike t...

   24.05.2011

  • Cruiseskip får biobrensel fra eget avfall


   Et cruiseskip med 5000 mennesker ombord produserer avfall som en liten by. Scanship har utviklet teknologi som kan gjenvinne energi fra avfallet og redusere skipets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

   02.11.2016

  • Rollefordeling


   En god rollefordeling mellom kommunenes førstelinje og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt.

   02.01.2017

  • Trådløs lader til elektrisk ferge


   Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.

   04.07.2016

  • Forretningsmodell vs -plan


   Mange nyetableringer går overende etter kort tid. Grunnen til dette er blant annet at de ikke treffer markedet med sitt produkt/tjeneste, og at pengene på et tidspunkt tar slutt. Dette forteller oss a...

   02.01.2017