Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Nå en internasjonal helseindustri i Storbritannia


   Storbritannias egen helseindustri omfatter nær 40 prosent av europeiske børsnoterte biotekbedrifter og ca. 30 prosent av sektoren i sin helhet. Ser du etter nye markedsmuligheter kan vi hjelpe deg i e...

   14.12.2017

  • Bygdeturismekampanjen


   Bygdeturismekampanjen skal inspirere enda flere nordmenn til å feriere i eget land, og skape reiselyst ved å bedre kunnskapen om og kjennskapen til det landbruksbaserte reiselivet. 

   01.02.2017

  • Fem søkere til finalen


   Ni sterke industrielle kompetansemiljøer og konsortier fra hele landet har søkt Innovasjon Norge om opptak i Omstillingsmotoren. Av disse går fem godt kvalifiserte kandidater videre til trinn II i søk...

   28.09.2017

  • Prioriterte områder


   Bedriftsnettverk skal bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på: Utvikling av nye forretningsområder...

   20.06.2017

  • Hva kan det søkes støtte til


   Det kan søkes støtte til del-finansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være: Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrat...

   20.06.2017

  • Hvem kan søke


   Målgruppen er vel etablerte små og mellomstore bedrifter (SMB) i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som har evne og vilje til å vokse eller omstille seg gjennom forpliktende strategisk, markedsret...

   20.06.2017