Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Statlige bedrifter, enkelte privatbedrifter og "blandingsbedrifter" kan importere varer under forutsetning av at de er registrert hos det kubanske handelskammeret som ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om eventuelle nye krav. Det foreligger spesielle bestemmelser for næringsmidler og farmasøytiske produkter. Næringsm...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Det finnes restriksjoner på noen varer dette gjelder blant annet: planter, dyreprodukter, treprodukter, gjødsel og t...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av Andean Common Market (Bolivia, Colombia, Peru og Chile) innrømmes tollpreferanser, likeledes for integ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. Ved ek...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Vareinnførsel til El Salvador er stort sett liberalisert. Men det er begrensinger og innførselsforbud på noen varetyper. Det medfører at noen produktgrupper må godkjen...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med noen spor av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn El Salvador er 20-25 dager. En betydelig del av importen går over havnene i nabolandene på grunn av tekniske og kapasitetsme...

   01.06.2012