Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Krav til søknad og prosjektbeskrivelse


   Søknaden bør være kortfattet, men konkret. Prosjektdokumenter med utfyllende informasjon kan vedlegges søknaden. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde: Kort presentasjon av alle bedriftene (virksomhet, o...

   24.01.2017

  • Landbruk og tilknytta virksomhet


   Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta næring som drives med mål om langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. Sysselsetting, bosetting og e...

   16.06.2011

  • Påmelding til internasjonalisering workshop


   Fyll inn detaljer om deltaker Beskriv kortfattet hva dere leverer til eksisterende kunder, hvilket marked dere vurderer og hva som gjør dette til et attraktivt marked for dere. Dersom målmarkedet er u...

   08.09.2015

  • Når kan man søke om tilskudd?


   Før du søker om tilskudd må din bedrift undersøke følgende: Har resultatet av prosjektet markedspotensial? Hvordan er produktet/tjenesten ny? Hva skiller løsningen fra andre? Hvem skal man samarbeide ...

   28.07.2016