Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Utførselsdeklarasjon


   Utførselsdeklarasjonen er et formular som skal anvendes for tolldeklarering ved eksport av varer. Formularet heter ”SAD”, (Single Administrative Document), og brukes i dag i hele EØS-området og de fle...

   01.06.2012

  • Eksport - handelskontroll


   Eksport- og importbestemmelser er knyttet til nasjonale og internasjonale regelverk.  Regjeringen har laget følgende oversikt over gjeldene sanksjoner og tiltak. Det er ofte offentlige myndigheter som...

   01.06.2012

  • Korrupsjon


   Korrupsjon omfatter aktiv og passiv misbruk av en posisjon eller tildelt posisjon for urettmessig egen vinning.

   01.06.2012

  • Transittdokumenter


   Et transittdokument utstedes i forbindelse med transitt av varer. Formål Formålet med dokumentet er at varer kan fraktes fra et land til et annet under tollvesenets kontroll, uten at toll og avgifter ...

   01.06.2012

  • Transportdokumenter


   Transportdokumentet er en bekreftelse på fraktavtalen mellom transportkjøper og -utøver for den aktuelle vareforsendelsen. Formål Dokumentet er et viktig bevismiddel for fraktavtalens innhold. Transpo...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Med transportkrav sikter vi først og fremst til formelle hensyn som må eller bør ivaretas ved internasjonal varetransport. De enkelte krav eller hensyn er nærmere beskrevet under: Transportforsikring ...

   01.06.2012

  • Gambia


   TableAndGraf

   01.06.2012