Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • EU/Marokko avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 336/2005 og EUT L 141/2011. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Marokko Varer som har opprinnelse i EU eller Marokko i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, v...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig, men for enkelte varer kan det kreves. Nær kontakt med importør anbefales. Forhåndsinspeksjon av varer Det er ingen krav o...

   01.06.2012

  • EU/Mexico avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 245/2000 (side 953 – 1071). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Mexico Varer som har opprinnelse i EU eller Mexico tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppri...

   01.06.2012

  • EU/Montenegro avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler L108/2010 (side 233 - 319). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Montenegro Varer som har opprinnelse i EU eller Montenegro i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. O...

   01.06.2012

  • EU/Panama avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 346/2012. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Panama Varer som har opprinnelse i EU eller Panama i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinnelsesmateriale...

   11.09.2013

  • EU/Tyrkia avtalen


   Handelsreglene mellom EU og Tyrkia er todelt og enkelte produkter er omfattet reglene i en ordinær handelsavtale, mens hovedvekten er omfattet av en tollunionsavtale der det ikke er toll på produkter ...

   01.06.2012

  • EFTA/Albania avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. augaust 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innf...

   01.06.2012

  • EFTA/Canada avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • EFTA/Montenegro avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012, men trer først i kraft 1. november for Norge. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med op...

   25.10.2012

  • Norge/Færøyene


   Norge har inngått en bilateral frihandelsavtale med Færøyene, som medfører tollfrihet for industriprodukter og en rekke fisk- og jordbruksprodukter. Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med oppr...

   01.06.2012