Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - ghaneisk hovedhavn (Tena, Takoradi) er 20-25 dager. Dårlig veikvalitet har tradisjonelt ført til trege vareleveranser innenlands. Jern...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Varene skal normalt forsikres i Ghana. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser, men merking med opprinnelsesland anbefales. Emballasje Bør være sol...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 syli = 100 cauris Valutakode GNS Valutarestriksjoner All betaling til utlandet krever godkjennelse av sentralbanken. Landrisiko  Risikogruppe 7. OECD. Tendens: Stabil ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på fransk. I tillegg skal fakturaen inneholde FOB og CIF- ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo- Conakry er ca. 20 dager. Brukbart veinett mellom de største byene. Indre del av landet er ofte vanskelig tilgjengelig i regntiden. Jern...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea-Bissau er medlem av UEMOA (West African Economic and Monetary Union).  Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Følgende erklæring...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Det er imidlertid vanskelig å komme utenom bruk av betalingsformen remburs ved eksport til Pakistan. Det pakistanske...

   01.06.2012