Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Adresser


   Den brasilianske ambassaden i Oslo: Embassy of the Federative Republic of Brazil Sigurd Syrs gate 4 0244 Oslo Telefon: 22 54 07 30/43/44 E-post: brasemb.oslo@itamaraty.gov.br / office@brasil.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                World Customs Organisation: Ja  Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner:  Ja    ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Les mer om eksportkrav her. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 US dollar = 100 cents Valutakode USD Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil Åpen reg...

   01.06.2012

  • CCC-Nomenklaturen


   CCC-nomenklaturen var fra 1959 til 1987 basis for den norske tolltariffen. Det var i alt rundt 150 land som benyttet seg av denne nomenklaturen. På slutten av 1970-tallet ble det imidlertid klart at n...

   01.06.2012

  • Importavgifter og skatter


   Foruten eventuell toll og merverdiavgift kan importører bli ilagt forskjellige typer indirekte skatter som omsetnings- eller salgsskatt av samme slag som belastes innenlandske produkter. Importøren ka...

   01.06.2012

  • SAD


   SAD-dokumentet anvendes for tolldeklarering ved eksport, import og transittering av varer. SAD-dokumentet (Single Administrative Document) brukes i dag i hele EØS-området og de fleste andre europeiske...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Maroccos representasjon i Norge:  Embassy of the Kingdom of Morocco Holtegata 28 0355 OSLO Telefon: 23 19 71 50/52 Telefaks: 23 19 71 51 E-Post: oslosifam@yahoo.com   Norges representasjon i Marokko: ...

   01.06.2012