Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt konkurransedyktig ved forsendelser på Portugal. Veitransport dominerer for innenlandsforsendelser. Tollflyplasser Faro, Lisboa, Porto, Santa Mari...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Euro = 100 cents. Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta NOK eller EUR. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risiko...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Portugal er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • 2.1 Risikobildet ved eksport


   Risikobildet ved eksport er gjennomgående både annerledes og mer sammensatt enn ved innenriks handel. For det første ganske enkelt fordi et internasjonalt salg involverer langt flere og delvis andre p...

   11.09.2013

  • 2.5 Sikkerhetsrisiko


   Med sikkerhetsrisiko tenker vi spesielt på farer knyttet til kriminelle handlinger. Sikkerhetsrisiko vil ofte henge sammen med landrisiko i den forstand at det i land med politisk, økonomisk og sosial...

   11.09.2013

  • 2.9 Bankrisiko


   Banker spiller ofte en avgjørende rolle for gjennomføring av betalingsløsninger (eller instrumenter) i internasjonal handel, særlig i forbindelse med remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfina...

   11.09.2013

  • 2.12 Fra risikoidentifikasjon til håndtering


   I tabell 1 finner du gjengitt de ulike typer risiko som blir omtalt i dette kapittelet. Poenget med risikovurdering er å gi deg økt klarhet hvorvidt konsekvensene av en hendelse er små eller store, og...

   11.09.2013