Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Iran


   var chart; $(document).ready(function() { setTimeout(function() { chart = new Highcharts.Chart({ chart: { renderTo: 'container', defaultSeriesType: 'line', marginRight: 5, marginBottom: 25 }, credits:...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballas...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tysklands representasjon i Norge: Forbundsrepublikken Tysklands Ambassade, Oscars gate 45, 0244 Oslo Telefon: 23 27 54 00 Telefax: 22 44 76 72 E-post: info@oslo.diplo.de Hjemmeside Innovasjon Norge ha...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen EFTA/ Ukraina ble iverksatt 1. juni 2012.  Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industripr...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid for containertransport sjøveien Oslo-hovedhavn i Ukraina sjøveien rundt 25 dager. Muligheter for jernbanetransport blant annet via Finland og St.Petersburg. Sa...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist  5 år. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom No...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Jernbanetransport relativt konkurransedyktig i Ungarn, blant annet på grunn av direkte containertog fra Antwerpen og Rotterdam til Budapest. Velutbygget, men noe nedslitt...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ungarns representasjon i Norge: Embassy of Hungary Sophus Lies gate 3 0244 Oslo Telefon: 22 54 76 40 Telefax: 22 44 76 93 E-post: mission.osl@mfa.gov.hu Hjemmeside Norges representasjon i Ungarn: Roya...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler innenfor sitt område. Utfø...

   01.06.2012