Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Trinidad og Tobago har frihandelsavtale med EU gjennom CARIFORUM. Som medlem av CARICOM, innrømmes tollpreferanser f...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk a...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System - HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for telefoni- og kommunikasjonsutstyr, våpen, ammunisjon, dyr og planteprodukter. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med påvirkning fra dansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Italia har ambassade i Oslo: Embassy of the Italian Republic Inkognitogaten 7 0244 Oslo Telefon: 23 08 49 00 / 22 55 72 50 Telefax: 22 44 34 36 E-post: ambasciata.oslo@esteri.it Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cent. Valutakode EUR. Vanlig faktureringsvaluta NOK eller EUR. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikogru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Italia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012