Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 krone = 100 øre. Valutakode NOK. Vanlig faktureringsvaluta NOK, EUR eller USD. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Ri...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Varer som ikke blir tollekspedert umiddelbart etter ankomst fra utlandet, skal legges inn på tollager eller annen likestilt lagringsplass. Varer kan l...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratisering...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • EU


   EU er en tollunion og består av medlemslandene Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Por...

   01.06.2012

  • ISO - Korrespondentmedlemskap


   Korrespondentmedlemmer er typisk organisasjoner fra land som ennå har vesentlige mangler i sitt nasjonale standardiseringsarbeid. Organer med korrespondentmedlemskap tar ikke aktivt del i selve utarbe...

   01.06.2012

  • Mercosur


   MERCOSUR ble etablert i 1991. Vær oppmerksom på at forkortelsen MERCOSUL også brukes. Medlemsland Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela. Chile ble assosiert medlem i 1996, mens Bolivia ble...

   01.06.2012