Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minimum to eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljer...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett, islamsk rett og sedvanerett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Vær oppmerksom på at valutaknapphet har ført til at kun dokumentinkasso og remburs er mulige oppgjørsformer per dags dato (15.09.2017). Flytende valutakurser og lån fra IMF på 12 milliarder USD ble in...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt er assymetrisk som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ne...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importforbud for visse type kjemiske, kosmetiske og sanitære produkter samt enkelte matvarer. Innførselslisens kreves for all import med en verdi på over 50.000 CFS fr...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tysk-romersk rett, særlig på spansk sivilrett, men også delvis på lokal sedvane. Tilbud på spansk og på basis av CIF-priser er vanlig. ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012