Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Imporforsendelser med FOB-verdi over 200.000 XOF, må normalt forsikres i Togo. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid o...

   01.06.2012

  • Adresser


   Togos representasjon i Norge: Togo har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Togo Grabbeallee 43, DE-13156 Berlin Telefon: +49 30 49 90 89 68 Telefaks: +49 3...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes med fire kopier, på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert oversi...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Innlandstat. Lange transportavstander,  ekstremt dårlig veinett og svært høye transportkostnader er blant de største utfordringene ved vareforsendelser til Thcad. Risikoe...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 dinar  Valutakode TND Vanlig faktureringsvaluta EUR eller NOK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen for ikke lisensbelagte varer. For lis...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om enkelte produkter. Dette gjelder blant annet følgende: - Farmasøytiske produkter: må registreres i Tunisia. - Tek...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Tunisia er 20-25 dager. Kombinerte transporter på vei / jernbane til Marseilles i Frankrike eller Genova i Italia, og deretter direk...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Tunisia ved forsendelser med en fakturaverdi på over 3000 TND. Dette kan ha viktige følger for såvel valg av leve...

   01.06.2012