Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratiseringsprosess i landet.

   19.01.2018

  • Produktkrav


   For de fleste varer er det krav om at de skal oppfylle russiske standarder. Ved import av denne typen varer må et sertifikat som viser at produktene oppfyller disse standardene følge varene.  Gost R C...

   15.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tollvesenet kan imidlertid kreve flere eksemplarer. Fakturamalen U...

   11.01.2018

  • Norsk-russisk akvakultur seminar i Kazan


   05.12.2017

   09.00-06.30

   Innovasjon Norge i Moskva, Russland i samarbeid med Handelskammer i Tatarstan og «Innovative Production Technopark Idea» i Kazan arrangerer et seminar med temaet "Perspektiver på utvikling av akvakult...