Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo- Conakry er ca. 20 dager. Brukbart veinett mellom de største byene. Indre del av landet er ofte vanskelig tilgjengelig i regntiden. Jern...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea-Bissau er medlem av UEMOA (West African Economic and Monetary Union).  Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes.  Følgende erklæring...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kameruns representasjon i Norge: Kamerun har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Kameruns ambassade i England: Embassy of the Republic of Cameroon 84, Holland Park GB-Lond...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kapp Verdes representasjon i Norge: Kapp Verde har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Wien: Embassy of the Republic of Cape Verde, Schwindgasse 20/2 A- 1040 Wien Telefon: + 431 503 87 27 Te...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Kenya har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemb...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Slovakia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist  Fem år. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom...

   01.06.2012