Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Internasjonalisering workshop


   18.10.2018

   08.30-03.00

   Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

   Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Det handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva...

  • Fra idé til marked Bergen


   04.05.2018

   09.00-11.00

   Media City Bergen, Lars Hilles gate 30

   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan h...

  • Contact


   If you have any questions, please contact us: Astrid Mathisen E-mail: astrid.mathisen@innovasjonnorge.no  Mobile: +47 958 58 534

   19.07.2016

  • Innsats


   Vårt magasin, Innsats, handler om innovasjon og innovasjonspolitikk. Magasinet kommer ut to ganger i året, og retter seg særlig mot målgruppene stortingspolitikere, departementene, fylker, kommuner, a...

   12.04.2012

  • Kort om Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele lan...

   17.03.2015

  • Nøkkeltall


   Innovasjon Fakta Innovasjon Norge skal drive næringsutvikling gjennom å legge til rette for skaperkraft og innovasjon. Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr ...

   17.03.2015

  • La oss skape nye landslag - sammen!


   Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av len...

   16.03.2015