Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Rapporter og undersøkelser - nedlastbare


   Innovasjon Norge gir hvert år støtte til ulike forskningsprosjekter. Disse vil vi fortløpende tilgjengeliggjøre i nedlastbare versjoner på denne siden.

   15.09.2014

  • Internasjonale markedsaktiviteter


   Internasjonale markedsaktiviteter er profileringstjenester som vi tilbyr våre partnere i ett eller flere av våre prioriterte markeder.

   26.06.2013

  • Møre og Romsdal


   Sentralbord E-post: moreogromsdal@innovasjonnorge.no Kari-Ane Lade Gjørvad Arbeidsområder: Prosjektfinansiering i hele verdikjeden Telefon: 70 11 64 72 E-post: kari-anne.lade.gjorvad@innovasjonnorge.n...

   20.03.2013

  • Finansiering: Slik søker du


   Sidene under gir deg mer informasjon om søknadsprosessen. Kontakt oss så finner våre dyktige rådgivere de beste løsningene sammen med deg.

   10.05.2011

  • Kurskalender for mat og reiseliv


   Her finner du planlagte kurs innenfor temaene reiseliv og mat. Kursene er inndelt fylkesvis og nasjonalt slik at du enkelt finner kurstilbud i ditt område.

   22.09.2011

  • Bærekraftig reiseliv


   Vi jobber for at reiselivet i Norge skal bli mer bærekraftig. Derfor retter vi oppmerksomheten mot bedrifter og destinasjoner som satser grønt.

   29.11.2012

  • Foredrag fra våre reiselivskurs


   Innovasjon Norge arrangerer flere kurs og fagdager gjennom året. Her vil du finne presentasjoner som er tilgjengeliggjort etter ulike arrangement.

   29.06.2016