Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • SAD


   SAD-dokumentet anvendes for tolldeklarering ved eksport, import og transittering av varer. SAD-dokumentet (Single Administrative Document) brukes i dag i hele EØS-området og de fleste andre europeiske...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Innførselslisens kreves for farmasøytiske produkter, trevarer og kulturelle produkter eller produkter som kan anses so...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Primært basert på fransk, tyskromersk rett (påvirket av UN Transitional Authority i Kambodsja), sedvanerett og rester av kommunistisk rettsteori....

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Overstrykinger eller en...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt lev...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Kasakhstan er med i Eurasian Economic Community (EAC) sammen med Russland, Hviterussland, Kirgisistan Usbekistan og ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Kinesisk rett har røtter i både tradisjonell kinesisk filosofi og kommunistisk tankegang. Det har de siste tiår ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Produktkrav som forutsetter bruk av visse standarder og krav om merking vil normalt framgå av den enkelte salgskontrakt. Spesielle produktkrav til blant annet matvareprodukter...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Som = 100 tyin. Valutakode KGS. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil. ...

   01.06.2012