Søk

 • Alle kategorier (8003)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (477)
 • Arrangement (277)
 • Tjenester (221)
  • Overnattingsstatistikk for mai 2014


   I mai var det 2 493 300 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er 9 prosent flere enn mai i fjor. Utenlandske gjestedøgn økte med 13 prosent og norske med 8 prosent.

   04.07.2014

  • Overnattingsstatistikk for april 2014


   I april var det 1 814 370 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er syv prosent færre enn april 2013. Utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 12 prosent og norske med seks prosent. 80 ...

   10.06.2014

  • Overnattingsstatistikk for mars 2014


   I mars var det 2 028 324 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er tre prosent færre enn i mars 2013. Nedgangen skyldes en nedgang fra hjemmemarkedet på seks prosent.

   07.05.2014

  • Contact


   If you have any questions, please contact us: Astrid Mathisen E-mail: astrid.mathisen@innovasjonnorge.no  Mobile: +47 958 58 534

   19.07.2016

  • Innsats


   Vårt magasin, Innsats, handler om innovasjon og innovasjonspolitikk. Magasinet kommer ut to ganger i året, og retter seg særlig mot målgruppene stortingspolitikere, departementene, fylker, kommuner, a...

   12.04.2012

  • Kort om Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele lan...

   17.03.2015