Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - ghaneisk hovedhavn (Tena, Takoradi) er 20-25 dager. Dårlig veikvalitet har tradisjonelt ført til trege vareleveranser innenlands. Jern...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer kan bare skje gjennom registrerte importører. Registrerte importører vil ha en generell importørens Identification Number (APIU), som må bli sitert ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Varene skal normalt forsikres i Ghana. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser, men merking med opprinnelsesland anbefales. Emballasje Bør være sol...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varegrupper - først og fremst konsumentvarer, er det egne bestemmelser. Det kan være at de skal oppfylle en viss standard eller merking av varer. Se under merking av...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Samtlige kolli bør merkes med opprinnelsesland og bruttovekt. Transittforsendelser skal merkes "Transit Goods" samt...

   01.06.2012

  • Adresser


   Irans representasjon i Norge: Den Islamske Republikken Irans Ambassade Drammensveien 88 E 0244 Oslo Telefon:  23 27 29 60 Telefax: 22 55 49 19 E-mail: info@iranembassy.no Hjemmeside Norges representas...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og jødiske, kristne og muslimske religiøse lover. Leveringsbetingelser Vi anbefal...

   01.06.2012