Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) kreves ved import til Uganda. Dette er en rekke retningslinjer som skal sikre at importerte varer tilfredsstiller fastsatte krav t...

   01.06.2012

  • Adresser


   Uganda har nærmeste ambassade i Danmark: Ugandas Ambassade, Sofievej 15, DK-2900 Hellerup, Danmark Telefon:  +45 39 62 09 66 Telefaks: +45 39 61 01 48 E-post: info@ugandaembassy.dk Hjemmeside Norge ha...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Adresser


   Armenias representasjon i Norge: Armenia har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Danmark: Embassy Of the Republic of Armenia Ryvangs Alle 50 DK-2900 Hellerup Danmark Telefon: + 45 35 82 29 0...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Restriksjoner ved salg av militært utstyr og strategiske varer må påregnes på grunn av uroligheter innad i landet. Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter som animalske produkter. Forhåndsinspeksjon av varer Det er ingen forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på det tyskromerske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar pr...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Belgia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forent...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012