Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid med containerskip Oslo - Oranjestad er 20-25 dager. På grunn av tilknytning til Nederland relativt mange seilinger fra Rotterdam til øyene i De nederlandske A...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja, via Nederland World Customs Organisation : Ja, via Nederland Verdensbanken : Ja, via Nederland Det Internasjonale Pengefo...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Nassau/Freeport er 20-25 dager. Brukbare veiforbindelser. Tollflyplasser Freeport og Nassau Importhavner Nassau og Freeport

   01.06.2012

  • Adresser


   Bahamas' representasjon i Norge: Bahamas har ingen representasjon i Norge. Norges representasjon i Bahamas: Norge har ingen representasjon i Bahamas. Norges ambassade på Cuba har imidlertid sideakkred...

   01.06.2012

  • Adresser


   Barbados' representasjon i Norge: Barbados har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Barbados' ambassade i Brussel: Embassy of Barbados Ave. F. Roosevelt 100 B-1050 Brussels...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Tekniske varer som blir importert til Mauritius skal være sertifisert. For informasjon om nasjonale og internasjonale standarder som Mauritius føger sjekk med Mauritius Standa...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen skal i tillegg inneholde opplysninger om FOB- og...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for de aller fleste varer. Lisensen er gyldig i seks måneder. Eksportøren anbefales å be om innførselslisensens nummer og dato før varene skipes fo...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Mosambik er medlem av SADC (South African Development Comunity), og er da forpliktet til å følge visse relevante internasjonale krav. Det er viktig å følge importørs instrukse...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012