Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • 6.5 Varesertifikat EUR.1


   Formålet med dokumentet: Dokumentasjon på at varene er produsert i tråd med opprinnelsesreglene i den frihandelsavtalen som styrer eksporten. Gyldig varesertifikat EUR.1 berettiger importøren (kunden)...

   16.07.2013

  • 6.7 GSP - Erstatningssertifikat Form A


   Formålet med dokumentet: Bevis på varens opprinnelse ifølge GSP-reglene (General System of Preferences), hvilket berettiger tollfrihet eller nedsatt toll for en rekke u-landsvarer som reeksporteres ti...

   16.07.2013

  • 8.7 Internasjonalt jernbanefraktbrev - CIM


   Formålet med dokumentet: Fraktbrevet anvendes ved internasjonale jernbanetransporter, herunder transporter til og fra Norge. Standardisering: Blankettens utforming er som eksempelet på neste side og b...

   17.07.2013

  • 9.1 Innledning


   Forsikring av eksportvarer kan skje for hver enkelt forsendelse eller gjennom løpende avtale mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet. I visse situasjoner krever andre parter, som feks. banke...

   08.08.2013

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UNs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst 3 eksemplarer, gjerne på tysk.  Hvis ...

   01.06.2012

  • 9.2 Forsikringssertifikat


   Formålet med dokumentet: Bekreftelse på at transportforsikring er tegnet gjennom et forsikringsbevis. Utstedes etter avtale. Dokumentet henviser til, eller har samme funksjon som et forsikringsbevis i...

   08.08.2013

  • Adresser


   Østerrikes representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Austria Thomas Heftyes gate 19-21 0244 Oslo Telefon: 22 54 02 00 Telefax: 22 55 43 61 E-post: oslo-ob@bmeia.gv.at Hjemmeside Norges repres...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Afghani = 100 puls Valutakode AFA Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutatransaksjoner kontrolleres i utgangspunktet av landets sentralban...

   01.06.2012