Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Clean Report of Findings


   Clean Report of Findings er et dokument som brukes i forbindelse med forhåndsinspeksjon av varer. Dokumentet verifiserer normalt at varen er av avtalt kvalitet og mengde samt at vareverdien tilsvarer ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Sunnhetssertifikat


   Et sunnhetssertifikat er et sertifikat som viser at den aktuelle forsendelsen tilfredsstiller gitte krav i gjeldende forskrifter. Slike sertifikat er hovedsakelig benyttet ved salg av næringsmidler. G...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer til Bangladesh blir regulert i et 3-årlig importprogram (Import Policy Order - IPO). Alle importører må være resgistert hos (Ministry of Commerce) f...

   01.06.2012

  • EU/Andorra avtalen


   Avtalen mellom EU og Andorra ble iverksatt i 1991 og består av en Brevveksling mellom partene. Avtalen medfører at varer kan innføres tollfritt eller til en redusert tollsats. Les avtaleteksten her.

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering ...

   01.06.2012

  • EU/Chile avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 352/2002 (side 935 – 1044). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Chile Varer som har opprinnelse i EU eller Chile tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinn...

   01.06.2012

  • EU/Israel avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 20/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Israel Varer som har opprinnelse i EU eller Israel i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprinnel...

   01.06.2012

  • EU/Kroatia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L286/2008 (side 82-168). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Kroatia Varer som har opprinnelse i EU eller Kroatia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprin...

   01.06.2012

  • EU/Libanon avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 143/2006 (side 68 - 174). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Libanon Varer som har opprinnelse i EU eller Libanon i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen og v...

   01.06.2012