Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I tillegg til merverdi...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert ove...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og islamsk rett. Erfaringsmessig tar kontraktsforhandlinger med libyske kjøpere lang tid. Leveringsbetingelser Vi anbe...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importører må være registrert hos Handelsministeriumet hvor det utstedes tillatelse til import. Importør må via intern...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og tradisjonell rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet  1 madagassisk ariary= 5 iraimbilanja Valutakode  MGA. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Overvåkningen av valutamarkedet gjøres av sentralban...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Hvert kolli må merkes tydelig og nummereres. Angi ankomsthavn og bruttovekt. Alle varer som skal reeksporteres fra ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Adresser


   Perus representasjon i Norge: Peru har ingen representasjon i Norge, se ambasaden i Stockholm: Kommerdörsgatan 35 NB SE-144 58 Stockholm Telefon: + 46 8 440 87 40 Telefax: + 46 8 20 55 92 E-post: info...

   01.06.2012