Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Sjekk med importør og/eller eget forsikringsselskap for råd. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser, men det bør merkes med mottakers navn, bestem...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Det er ingen spesielle krav til formular, men handelsfaktura bør utstedes i 1 orignal og 3 kopier. Se fakturainnhold for detaljer...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Niger utvikler nasjonale standarer for matvareprodukter, byggematerialer, vann og miljøprodukter. Følg importørs instrukser på dette området. Farmasøytiske varer skal være reg...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Utstedes i minst 3 eksemplarer på fransk. Ingen spesielle krav til formular. Følgende erklæring skal påføres og undertenes av eks...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter Norm...

   01.06.2012

  • Forskuddsbetaling


    Å få betalt innen en har levert er en ”drømmesituasjonen» for eksportøren, men godt mulig og nødvendig i mange situasjoner. Avgjørende grunner for å be om forskuddsbetaling er blant annet likviditet,...

   15.07.2013

  • 2.1 Hva er en veksel?


   En veksel er et betalingsdokument og et kredittpapir som kan omsettes. Dessuten er vekselen et viktig instrument for finansiering og inndrivelse av fordringer. Fordi vekselen kan kjøpes av andre, kan ...

   15.07.2013

  • 2.2 Hvorfor brukes veksler?


   Det er flere årsaker til av vekselen fremdeles spiller en betydelig rolle i internasjonal handel: Veksellovgivningen er tilnærmet lik over hele verden, med noen unntak for angloamerikansk rett. Den no...

   15.07.2013