Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utestedes i fire eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift godtas ikke. Se fakturai...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Malabo er 25-30 dager. Viss fergetrafikk mellom øyene og fastlandet. Veinettet utenom de største byene, Malabo og Bata, er gjenn...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Produktkrav og standarder er generelt sterkt påvirket av franske normer og merkingspraksis. Farmasøytiske produkter må registreres av Helsedepartementet. Standarder Elfenbensk...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert overs...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Slovakia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist  Fem år. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport er relativt vanlig og prismessig gunstig for eksportleveranser til Spania . Vel utbygget vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Alicante, Almeria, Barcelona, B...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med regionale tilpasninger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ...

   01.06.2012