Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med regionale tilpasninger. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ...

   01.06.2012

  • EU/Andorra avtalen


   Avtalen mellom EU og Andorra ble iverksatt i 1991 og består av en Brevveksling mellom partene. Avtalen medfører at varer kan innføres tollfritt eller til en redusert tollsats. Les avtaleteksten her.

   01.06.2012

  • EU/Chile avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 352/2002 (side 935 – 1044). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Chile Varer som har opprinnelse i EU eller Chile tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinn...

   01.06.2012

  • EU/Israel avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 20/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Israel Varer som har opprinnelse i EU eller Israel i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprinnel...

   01.06.2012

  • EU/Kroatia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L286/2008 (side 82-168). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Kroatia Varer som har opprinnelse i EU eller Kroatia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprin...

   01.06.2012

  • EU/Libanon avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 143/2006 (side 68 - 174). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Libanon Varer som har opprinnelse i EU eller Libanon i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen og v...

   01.06.2012

  • EU/Marokko avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 336/2005 og EUT L 141/2011. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Marokko Varer som har opprinnelse i EU eller Marokko i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, v...

   01.06.2012

  • EU/Mexico avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 245/2000 (side 953 – 1071). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Mexico Varer som har opprinnelse i EU eller Mexico tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppri...

   01.06.2012

  • EU/Montenegro avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler L108/2010 (side 233 - 319). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Montenegro Varer som har opprinnelse i EU eller Montenegro i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. O...

   01.06.2012

  • EU/Panama avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 346/2012. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Panama Varer som har opprinnelse i EU eller Panama i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Opprinnelsesmateriale...

   11.09.2013