Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Bermuda følger angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bør være solid og tåle hardhendt behandling. En må ta spesielle hensyn til...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Boliviano = 100 Centavos Valutakode BOB Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Alle import og eksport som overstiger 7200USD må  gjøres opp via...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Pre-Export Verification of Conformity (PVoC) kreves ved import til Uganda. Dette er en rekke retningslinjer som skal sikre at importerte varer tilfredsstiller fastsatte krav t...

   01.06.2012

  • Adresser


   Uganda har nærmeste ambassade i Danmark: Ugandas Ambassade, Sofievej 15, DK-2900 Hellerup, Danmark Telefon:  +45 39 62 09 66 Telefaks: +45 39 61 01 48 E-post: info@ugandaembassy.dk Hjemmeside Norge ha...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og Sedvanerett. Zambia har en ad hoc konstitusjonell prøvingsrett, og ha...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012