Søk

 • Alle kategorier (6970)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (233)
 • Tjenester (201)
  • Faktura - tilleggsopplysninger


   Enkelte land og bedrifter i utlandet kan kreve særskilte tilleggsopplysninger i fakturaen som norske eksportører må utferdige. Eksempler på kontraktsmessige særkrav som du må ta med for å komplettere ...

   01.06.2012

  • Proformafaktura


   Ved eksport av varer utferdiges ofte en Proformafaktura (Pro Forma Invoice). Som det ligger i begrepet, er dette en faktura som kun utstedes for formens skyld. Proformafaktura utferdiges ofte i forbin...

   01.06.2012

  • Godkjent eksportør


   Tollmyndighetene kan gi eksportører status som "godkjent eksportør" ("approved exporter"). Godkjente eksportører gis tillatelse til å utferdige fakturaerklæringer uavhengig av verdien på de eksportert...

   01.06.2012

  • Varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR-MED foreligger i snap- sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikat EUR-MED er bevis på produk...

   01.06.2012

  • Samsvarserklæring


   Samsvarserklæring er en egenerklæring som viser at produktet har vært gjennom en samsvarsvurdering og at produsenten har dokumentasjon som beviser at produktet oppfyller grunnleggende krav til helse, ...

   07.08.2012

  • Clean Report of Findings


   Clean Report of Findings er et dokument som brukes i forbindelse med forhåndsinspeksjon av varer. Dokumentet verifiserer normalt at varen er av avtalt kvalitet og mengde samt at vareverdien tilsvarer ...

   01.06.2012

  • Sunnhetssertifikat


   Et sunnhetssertifikat er et sertifikat som viser at den aktuelle forsendelsen tilfredsstiller gitte krav i gjeldende forskrifter. Slike sertifikat er hovedsakelig benyttet ved salg av næringsmidler. G...

   01.06.2012

  • ATA Carnet


   ATA Carnet kan brukes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges, repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer a...

   01.06.2012

  • Hvordan komme inn på EUs indre marked?


   I forrige utgave av månedens tema, ble det satt fokus på tidsbruk ved tollekspederinger. Tidsbruken ved tollekspederingen i våre naboland, kan ikke sammenlignes med tidsbruken i for eksempel Russland....

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler


   I alle frihandelsavtaler er det inntatt et sett med regler som kalles opprinnelsesregler. Disse reglene bestemmer hvordan en vare skal fremstilles for at man kan få preferansetollbehandling (tollforde...

   01.06.2012