Søk

 • Alle kategorier (8002)
 • Ansatt (725)
 • Nyhet (475)
 • Arrangement (274)
 • Tjenester (221)
  • Nå en internasjonal helseindustri i Storbritannia


   Storbritannias egen helseindustri omfatter nær 40 prosent av europeiske børsnoterte biotekbedrifter og ca. 30 prosent av sektoren i sin helhet. Ser du etter nye markedsmuligheter kan vi hjelpe deg i e...

   14.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Estland er ett av de østeuropeiske land med best tilgang på betalingsinformasjon. Regnskapsoppgjør er tilgjengelig for børsnoterte aksjesel...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Fås hos BankNordik P/F. EUs regnskapsregler og kontrollprosedyrer legges til grunn. Åpen regning Anbefales. Vanlig. Dokumentinkasso Anbefale...

   06.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Finland er fullt medlem av ISO og CEN. Finlands nasjonal standard organisasjon er Suomen Standardisoimisliitto r.y. Immaterielle rettigheter Finland er medlem av EPO (European Patent Office...

   19.01.2018