Søk

 • Alle kategorier (6968)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (201)
  • Tollbehandling


   Generelt omtollbehandling. Fortolling og lagring Romania er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Romania, og at felles regelverk knyttet til tollpro...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfakturaen utstedes normalt i det antall eksemplarer man er blitt enige om i kontrakten, men ihvertfall to eksemplarer. Tol...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Jernbanetransport har relativt stor betydning, både for forsendelser til og innen Russland. Dette på grunn av et omfattende jernbanenett og enorme avstander. Lastebiltran...

   01.06.2012

  • Adresser


   Russlands representasjon i Norge: Den Russiske Føderasjons Ambassade Drammensveien 74 0244 Oslo Telefon: 22 55 32 78 / 22 44 06 08 Telefax: 22 55 00 70 E- post: rembassy@online.no Hjemmeside Innovasjo...

   01.06.2012

  • Effektiv vareflyt i internasjonal handel?


   - Nyttig indeks for internasjonale logistikkytelser Internasjonal transport ikke bare binder deg og utenlandskunden sammen. Effektiviteten eller ineffektiviteten i vareflyten er også med på å avgjøre ...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transport sjøveien går gjerne via Slovenia, Polen, Tyskland, Nederland og Belgia. Omfattende, men noe nedslitt vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Bratislava, Kosice og ...

   01.06.2012

  • Forskuddsbetaling


    Å få betalt innen en har levert er en ”drømmesituasjonen» for eksportøren, men godt mulig og nødvendig i mange situasjoner. Avgjørende grunner for å be om forskuddsbetaling er blant annet likviditet,...

   15.07.2013

  • 2.1 Hva er en veksel?


   En veksel er et betalingsdokument og et kredittpapir som kan omsettes. Dessuten er vekselen et viktig instrument for finansiering og inndrivelse av fordringer. Fordi vekselen kan kjøpes av andre, kan ...

   15.07.2013

  • 2.2 Hvorfor brukes veksler?


   Det er flere årsaker til av vekselen fremdeles spiller en betydelig rolle i internasjonal handel: Veksellovgivningen er tilnærmet lik over hele verden, med noen unntak for angloamerikansk rett. Den no...

   15.07.2013