Søk

 • Alle kategorier (6988)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert oversikt. Følge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballering kreves, både på grunn av krevende transportforhold, utel...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, inspirert av fransk rett. Religiøse prinsipper spiller også en viktig rolle i det li...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA statene og Libanon har en frihandelsavtale. Avtalen er asymmetrisk, dvs. at tollen trappes ned til 0 i løpet av ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For noen varegrupper må en importlisens foreligge. Importlisensen utstedes på bakgrunn av Formular JK 69 av Ministry...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Penang er 30-35 dager. Relativt omfattende veinett. Biltransport dominerer innenlands. Jernbanenett under modernisering. Penang konkur...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UN Layout Key anbefales. 1 orginal og 4 kopier med alle opplysninger. Handelsfakturaen må sign...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og hinduistisk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, m...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Utstedes i 4 eksemplarer. Må undertegnes av eksportøren. Faksimile underskrift godtas ikke. In...

   01.06.2012