Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen utstedes i tre eksemplarer (en original og to kopier) på fransk eller engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - haitisk hovedhavn er 25-30 dager. Båttransport ofte et alternativ også innen Haiti. Veinett av til dels svært dårlig standard. Vanskel...

   01.06.2012

  • Adresser


   Norge - ingen representasjon, nærmeste ambassader er i Brussel: Ambassade de la République d’Haïti Ave. Louise 160-A 1050 Bruxelles Telefon: +322 649 73 81/ 322 644 3753  Telefaks: +32 2 640 60 80 E-P...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Honduras har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av tre...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Jamaicansk dollar = 100 cents Valutakode JMD Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 7, OECD. Tende...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Jamaica har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av tree...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. SECOFI er ansvarlig organ for normer og standarder i Mexico. Mexicanske standarder og normer (Norma Oficial Mexicana), NOM, offentliggjøres i "Diara Oficial". Inspeksjonsselsk...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Cordoba = 100 Centavos Valutakode NIC Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Sentralbanken anviser valuta for betaling av importerte varer. Hver...

   01.06.2012