Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. For import av visse varer kreves forhåndsautorisasjon eller innførselslisens. Autorisasjon eller lisens er normalt gyldig i seks måneder. Alle som driver vareimport i ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Senegals representasjon i Norge: Senegal har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Nederland: Embassy of the Republic of Senegal  Laan Van Meerdervoort 22 NL-2517 AK `S-Gravenhage Telefon: + 3...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Entreprise d'Etat d'Assurances et Reassurances (SIRIRI). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ingen spesielle restrikjsoner bortsett fra noen få varegrupper. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   09.04.2015

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Seychellois rupee = 100 Cent Valutakode SCR. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner  Ingen spesielle restriksjoner.  Landrisiko Risikogruppe 6,...

   09.04.2015

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   09.04.2015

  • Adresser


   Seychellenes representasjon i Norge: Seychellene har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Seychelles 130-132 Buckingham Palace Road (4 fl.) London SW1W 9SA ...

   09.04.2015

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Leone = 100 cents Valutakode SLL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Importører må kunne forelegge aktuelle skipningsdokumenter til sin forre...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012