Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Luxembourgs representasjon i Norge: Luxembourg har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Danmark: Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg Fridtjof Nansens Plads 5 DK-2100 Copenhagen Ø Danmark...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager. Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbane...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Alle varer som innføres med bil til Hviterussland forhåndsvarsles elektronisk til tollmyndighetene. Forhåndsvarslingen skal gis til tollmyndighetene i det landet i tollunion...

   01.06.2012

  • Adresser


   Hviterusslands representasjon i Norge: Hviterussland har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Latvia: Embassy of the Republic of Belarus 12 Jezusbaznicas st. Riga LV-1050 Latvia Telefon: + 37...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk a...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System - HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan ...

   01.06.2012