Søk

 • Alle kategorier (6989)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (244)
 • Tjenester (205)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Strenge regler for hva som er tillatt av farge- og tilsetningsstoffer i næringsmidler og drikkevarer. Farmasøytiske produkter må forhåndsgodkjennes av Helsedepartementet (MPH)...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For en rekke varegrupper er det omfattende bestemmelser til de ulike produktkrav. Dette kan være krav til visse standarder eller merking av varer. Det anbefales tett samarbeid...

   01.06.2012

  • Adresser


   USAs representasjon i Norge: Embassy of the United States of America Henrik Ibsens gate 48 0244 Oslo Telefon: 21 30 85 40 Telefax: 22 44 83 77 / 22 43 07 77 E-post: hro-oslo@state.gov Hjemmeside Innov...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varegrupper - først og fremst forbruksvarer, finnes omfattende bestemmelser om ulike produktkrav. Registreringsbestemmelser før innførsel gjelder for blant annet føl...

   01.06.2012

  • Innspillskonferanse klynger - Bodø


   08.02.2018

   10.00-02.00

   Radisson Blu hotel Bodø

   På vegne av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva arrangerer vi regional innspillskonferanse knyttet til videreutvikling av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. 

  • Adresser


   Den brasilianske ambassaden i Oslo: Embassy of the Federative Republic of Brazil Sigurd Syrs gate 4 0244 Oslo Telefon: 22 54 07 30/43/44 E-post: brasemb.oslo@itamaraty.gov.br / office@brasil.no Hjemme...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                World Customs Organisation: Ja  Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner:  Ja    ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Les mer om eksportkrav her. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 US dollar = 100 cents Valutakode USD Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil Åpen reg...

   01.06.2012