Søk

 • Alle kategorier (6950)
 • Ansatt (720)
 • Nyhet (142)
 • Arrangement (231)
 • Tjenester (199)
  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi og rent drikkevann. Etterspørselen etter energi og rent vann er større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg i sterk vekst.

   18.12.2017

  • IKT - ta del i den kraftige veksten


   IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 60 milliarder ZAR (36 milliarder NOK) som er ventet å dobles innen år 2016.

   18.12.2017

  • Turistundersøkelsen 2012 (årsrapport)


   Denne undersøkelsen gir reiselivsbedriftene mulighet til å bli enda flinkere til å forstå turistenes atferd og behov. Den viser at de gjennomgående er fornøyd med ferien, og at de la igjen mer enn 33 ...

   06.05.2013

  • Slik kontakter du oss:


   Ta kontakt med vårt kontor i ditt fylke. Her formidler vi kontakt med våre rådgivere i det aktuelle utenlandske markedet. Du kan også selv ta direkte kontakt med et av våre kontorer i utlandet for en ...

   13.04.2011